КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Психијатрија

Психијатрија е медицинска специјализација посветена на дијагноза, превенција и третман на ментални заболувања.

Во ПЗУ Поликлиника Медика Плус можете да добиете дијагностика, лекување и третман на оние лица на кои им е потребна помош, но и психијатриски третман на сите видови на психички проблеми. Исто така ние се грижиме за унапредување на вашето ментално и здравје и благосостојба преку советување и психотерапија.

Дел од услугите на дијагностика и лекување во психијатриската ординација:

 • Акутна и хронична психоза
 • Депресија
 • Страв
 • Панични пореметувања со агорофобија
 • Анксиозност
 • Сите видови на фобии
 • Опсесивно-компулисивно пореметување
 • Стрес
 • Психосоматски проблеми
 • Пореметување на исхрана (анорексија, булимија)
 • Разни видови на зависности
 • Советување за надминување на проблеми
 • Останати психички проблеми

Специјалистички ординации