КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Лабораторија

Во Биохемиската лабораторија на ПЗУ Поликлиника Медика Плус можете да направите повеќе видови на испитувања на крвта и урината. Нашиот тим на професионалци ќе се погрижи за вас и безбедно и сигурно ќе земе примерок од крвта, каде потоа со помош на најсовремена и технологија ќе го испита примерокот и ќе го добие резултатот сигурно и доверливо во истиот ден. Кредибилитетот на нашата лабораторија и анализите кои ги вршиме се најважни за вашето здравје и безбедност. Високата прецизност и точност на резултатите се најважен сегмент на нашата работа. Исто така постои можност и во домашни услови да се земе примерок од крвта. Преку разни тестови на крвта во нашата лабораторија може да се добијат повеќе информации за вашата здравствена состојба, дијагноза, да се одреди третман и да се превенираат болести. Токму затоа ви нудиме повеќе анализи како што се:

  • Биохемиски анализи
  • Хематолошки анализи
  • Урина
  • Хормони
  • Тумор маркери
  • Дроги – опијати

Специјалистички ординации