КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Оториноларингологија

Оториноларингологија (ОРЛ) е медицинска специјализација која се занимава со заболувања на увото, носот и грлото. Во ПЗУ Поликлиника Медика Плус нашиот тим на специјалисти со најсовремена опрема и методи може да ви помогне при повеќе проблеми поврзани со увото, носот и грлото. Во ПЗУ Поликлника Медика Плус можете да ги добиете следните услуги:

  • Специјалистички ОРЛ преглед
  • Отоскопија (преглед на уши)
  • Назална ендоскопија (преглед на нос)
  • Стробоскопија (преглед на гласните жици)
  • Испирање на ушен канал
  • Аспирација и испирање на носните шуплини
  • Аудиолошко испитување на слухот (аудиометрија)
  • Апликација на терапија во уво, нос, грло
  • Инхалација
  • Зрачење со солукс ламба

Специјалистички ординации