КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Интерна медицина

Интерна медицина е медицинска специјализација која се занимава со превенција, дијагноза и третман на внатрешни заболувања.

Во ПЗУ Поликлиника Медика Плус можете да добиете повеќе видови на интернистички прегледи и консултации со нашиот тим на лекари специјалисти интернисти:

  • Специјалистички интернистички прегледи
  • ЕКГ
  • Ехо на стомак (црн дроб, жолчка, панкреас, слезина, бубрези, мочен меур, простата)
  • Ехо на штитна жлезда и мерење на хормони на штитна жлезда
  • Спирометрија (испитување на функција на белите дробови)
  • Дневна болница со интравенска и интрамускулна терапија
  • Систематски прегледи
  • Менаџерски прегледи

Специјалистички ординации