КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Често поставувани прашања

Прегледите можете да ги закажете преку Вашиот матичен лекар или преку телефонските броеви.

Контакт телефон: 02 2466 420

Мобилни броеви по ординации
– Општа медицина: 078 466 962 и 078 466 964
– Интерна медицина и Психијатрија: 078 217 547
– Оториноларингологија и Очна медицина: 078 246 542
– Лабораторија: 078 217 547
– Трудова медицина: 078 466 440
– Сообраќајна медицина: 078 466 440
– Домашна посета: 078 466 440

  • Ординации по општа медицина
    Понеделнк до петок
    7:30 – 19:30
  • Останати ординации и биохемиска лабораторија
    Понеделнк до петок
    7:30 – 15:30

Препорачуваме да имате закажан термин, но доколку не сте закажале на располагање ви стојат сите ординации освен ординацијата за трудова медицина (систематски прегледи) во која заради специфичноста на работата и потребната пропратна документација секогаш е потребно предходно да се закаже термин.

Нашата установа не работи за време на викендите.

Комуникацијата може да се остварува на македонски, англиски и српски јазик.

Биохемиската лабораторија, специјалистичките ординации и ординацијата по општа медицина имаат склучено договор за давање на услуги кои се на терет на ФЗОРСМ