КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Викторија Стефановска Величковска

Викторија Стефановска Величковска Медицинска сестра – техничар 2019 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2012Медицинска сестра (медицински техничар) – Д.С.М.У Д-р Панче Караѓозов, Скопје

Елена Накова

Елена Накова Медицинска сестра – техничар 2018 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2008Медицинска сестра (медицински техничар) – Д.С.М.У Д-р Панче Караѓозов, Скопје

Тони Митровски

м-р Тони Митровски Раководител на биохемиската лабораторија 2010 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2017Магистер по безбедност на храна при универзитетот МИТ 1994Дипломиран биолог при Природно – математички факултет – Скопје (УКИМ)

Снежана Андоноска

д-р мед. сци. Снежана Андоноска Специјалист оториноларинголог 2019 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2015Специјализација по оториноларингологија. Медицински факултет – Скопје (УКИМ) 2004Доктор на Медицина дипломиран при Медицински факултет – Скопје (УКИМ)

Силвана Николовска

д-р мед. сци. Силвана Николовска Специјалист по семејна медицина 2007 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2013Специјализација по општа медицина 2006Доктор на Медицина дипломиран при Медицински факултет – Скопје (УКИМ)

Сања Спасовска Петковска

Сања Спасовска Петковска Медицинска сестра – техничар 2009 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование Дипомиран педагог при Филозофскиот факултет – Скопје (УКИМ) 2005Медицинска сестра (медицински техничар) – Д.С.М.У Д-р Панче Караѓозов, Скопје

Павлина Димчева

Павлина Димчева Технички персонал 2017 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје