КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

д-р мед. сци. Силвана Николовска

Специјалист по семејна медицина

2007 – сега
ПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје

Образование

2013
Специјализација по општа медицина

2006
Доктор на Медицина дипломиран при Медицински факултет – Скопје (УКИМ)

Персонал