КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

Тони Митровски

м-р Тони Митровски Раководител на биохемиската лабораторија 2010 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2017Магистер по безбедност на храна при универзитетот МИТ 1994Дипломиран биолог при Природно – математички факултет – Скопје (УКИМ)

Дијана Костовска

Дијана Костовска Дипломиран медицински лаборант 2017 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2007Специјалист медицинско лаборантски аналитичар – Висока Медицинска Школа, УКЛО, Битола

Викторија Божиновска

Викторија Божиновска Медицински-лабораториски техничар 2021 – сегаПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје Образование 2020Положен стручен испит на ЈЗУ- Институт за јавно здравје – Скопје 2019Здравствена струка медицински-лабораториски техничар – СУГС „Марија Кири Сколодовска“ – Скопје