КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

д-р мед. сци. Антонела Љубиќ

Специјалист офталмолог

2006 – сега
ПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје

Образование

Субспецијалистичка едукација во областа на страбологија на Универзитетските офталмолошки болници во Цирих (Швајцарија), Грац (Австрија) и Белград (Србија).

Постдипломски магистерски и докторски студии ги завршува при Медицинскиот факултет – Скопје (УКИМ) (детска офталмологија)

2001
Специјализација по офталмологија на Клиника за очни болести во Скопје

1996
EU- градус на доктор  на медицина  “ dr.med. univ” – на Karl-Franzens University во Грац, Австрија

1993
Доктор на Медицина дипломиран при Медицински факултет – Скопје (УКИМ)

Персонал