КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

д-р Атанас Атанасов

Директор и специјалист по медицина на трудот

2001 – 2022
ПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје

Образование

1987
Специјализација по медицина на трудот

1980
Лекар по медицина, Медицински факултет

Персонал